Stichting het Mantelhuys…

…is een initiatief van een groepje vrienden dat elkaar vond in het samen zoeken naar een eigentijdse vorm van ouder worden en zorg dragen voor de medemens. In de loop der jaren is de Stichting het Mantelhuys ontstaan. Het bestuur van de stichting wil de bouw van toekomstbestendige koopwoningen rondom een gezamenlijk terrein realiseren.

De maatschappelijke ontwikkelingen zijn zodanig dat ieder mens zichzelf, zo lang mogelijk, zelfstandig moet redden. Dit voorland is voor menigeen een gevreesd vooruitzicht, mede gezien de reeds breed vastgestelde vereenzaming onder ouderen.

Noaberschap, mantelzorg samen vorm geven is een belangrijke bouwsteen van het Mantelhuys. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ieder mens verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen leven! Samen leven in vrijheid is en blijft ons motto. Het Mantelhuys is voor iedereen die collectief mee wil leven.

De organisatie

Het Mantelhuys beoogt een zelfstandige organisatie te zijn en te blijven met een eigen financiering. De gevormde stichting heeft geen winstoogmerk en een veelzijdig bestuur. Op dit moment is in onderzoek welke formele organisatievorm het meest geschikt is voor het organiseren van de belangstellenden en het bereiken van ons beoogde doel.

 

 

Bestuur

Wil Kreike                                            voorzitter    (06-21108254)

Yvonne van Mourik                            secretaris   (06-83334266)

vacant                                                   penningmeester

 

 

 

IBAN NL 72 ABNA 0843 4584 96 t.n.v. Stichting het Mantelhuys

KvK 67669018