Stichting het Mantelhuys…

…is een initiatief van een groepje vrienden dat elkaar vond in het samen zoeken naar een eigentijdse vorm van ouder worden en zorg dragen voor de medemens. In de loop der jaren is de Stichting het Mantelhuys ontstaan. Het bestuur van de stichting wil de bouw van levensloopbestendige woningen rondom een gezamenlijk terrein realiseren.

De maatschappelijke ontwikkelingen zijn zodanig dat ieder mens zichzelf, zo lang mogelijk, zelfstandig moet redden. Dit voorland is voor menigeen een gevreesd vooruitzicht, mede gezien de reeds breed vastgestelde vereenzaming onder ouderen.

Noaberschap, mantelzorg samen vorm geven is een belangrijke bouwsteen van het Mantelhuys. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ieder mens verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen leven! Samen leven in vrijheid is en blijft ons motto. Het Mantelhuys is voor iedereen die collectief mee wil leven.

De organisatie

Het Mantelhuys beoogt een zelfstandige organisatie te zijn en te blijven met een eigen financiering. De gevormde stichting heeft geen winstoogmerk en een veelzijdig bestuur. Op dit moment is in onderzoek welke formele organisatievorm het meest geschikt is voor het organiseren van de belangstellenden en het bereiken van ons beoogde doel

 

 

Bestuur

Wil Kreike                                             voorzitter

Yvonne van Mourik                            secretaris

Piet Bosma                                          penningmeester

 

Hans van den Broek                          adviseur/architect

Hendrik Jan Gorter                            adviseur

Marein Boekhoudt                             adviseur

 

 

 

IBAN NL 72 ABNA 0843 4584 96 t.n.v. Stichting het Mantelhuys

KvK 67669018